تبلیغات
 حرفـ ربط ، جاﮮ خط فاصلـ ـ ـ ـ ـﮧ - بعضی فهمیدن ها ...حرفـ ربط ، جاﮮ خط فاصلـ ـ ـ ـ ـﮧ

بعضی فهمیدن ها آزارت می دهند ...

بغض می شوند در گلویت ،

آرام آرام می سوازنند تمام باور های پیشینت را .

 

فهمیدن آنکه تمام خوش بینی ات به آن خانواده تنها یک خوش بینی ساده بیش نبوده

فهمیدن آنکه چه آسان می فروشند ارزشمند ترین ها را به بهایی اندک

اینکه دخترشان را ، همان دُر گرانبهای خانواده یشان را تنها به یک حقوق کارمندی بفروشند !

که او را در نهایت جوانی اش ، در سن 17 سالگی از خود برانند ...

که گریه هایش کار ساز نباشد و ارزشش را در این اندازه بدانند

که در ظاهر با مدارا اما حقیقتا مجبورش کنند ... با حرف هایشان ... با کارهایشان ... 

و او به ناچار چشم بگوید . فقط چشم !

و در ذهن خود بسوزاند تمام آرمان های دخترانه اش و موقعیت های بهترش را ...

    

دل نوشت : آدم ها سخت با آنچه که ما فکر می کنیم فرق دارند !
نوشته شده در چهارشنبه 8 خرداد 1392 ساعت 07:51 بعد از ظهر توسط فائــــــــز☼ نظرات |